Välkommen till
Planum Organisation AB

Genomlysningar med fokus på organisation, styrning och effektivitet, främst inom kommunernas socialtjänst, är de vanligaste uppdragen för Planum Organisation AB.

Upplever ni en osäkerhet kring effektiviteten i verksamheten eller om sättet att organisera och styra verksamheten ger bästa möjliga förutsättningar för att nå resultat?

Hör i så fall gärna av er så tar vi en diskussion om er situation och vad Planum Organisation AB skulle kunna bidra med i er utveckling.

Jag är bra på att genomlysa verksamheter och ger alltid uppdragsgivarna konkreta och tydliga handlingsplaner för förändring och budgetbalans. Jag har stor erfarenhet av organisationsutveckling, med modeller för styrning, kundval, lean och processutveckling m.m.

Kontaktuppgifter

Planum Organisation AB
Levenegatan 4
534 32 VARA

E-post: goran.svensson@planum.se
Telefon: 0767-90 75 00


Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer jag upp så fort jag har tid.